Hierbij het verhaal over het Stappes Duvel glas

Een van de oudste en zeldzaamste officiële Duvel kelkglazen is zeker wel de zogenaamde “Stappes Duvel glas”. Dit glas, waarvan er op dit ogenblik nog maximaal 18 bestaan (mogelijke namaak niet meegeteld) heeft een geschiedenis verbonden met het (ex-) Café Stappes, gelegen aan het station van Londerzeel, en met Albrecht (Bert) Moortgat (1931-2011).

Café Stappes

Het Café Stappes, genoemd naar Joseph Van Stappen, de eerste eigenaar, werd geopend in 1869. Vijf jaar later, in 1874 wordt de herberg aangekocht door de familie Cleymans, die het bedrijf utbreidt met een achterliggende limonadefabriek, en de herberg zal blijven runnen tot 31/12/2020. De limonadefabriek werd in de jaren zeventig gesloten en vervangen door een drankencentrale.

Het geheel, drankencentrale en herberg staat nu op het punt afgebroken te worden om er een appartementencomplex op te bouwen.

De herberg deed vanaf 1896, vrijwel tot de sluiting, dienst als Duivenmelkerslokaal.

Ook organiseerde het café, tussen 1990 en 2016, samen met enkele bevriende lokale zelfstandigen jaarlijks 2 of 3 wielerwedstrijden voor jongeren.

Voorts was Stappes een echt volkscafé, waar er met de kaart gespeeld werd, een pietjesbak stond, en een biljart.

De initiële naam “Stappes” is altijd bewaard gebleven, en hoewel de herberg steeds door een “Cleymans” open werd gehouden, werd in Londerzeel, (en dan zeker door de klanten) de herbergier steevast “Stappes” genoemd.

In 1980 nam Louis Cleymans (1940-1993), vader van de laatste herbergier Patrick, samen met zijn vrouw de zaak over van zijn vader. Hij verricht grote verbouwingswerken en moderniseert het café, dat met die inrichting zal blijven bestaan tot de sluiting. Voor die verbouwingswerken kreeg hij de steun van de Brouwerij Moortgat.

In 2007 neemt Patrick Cleymans de zaak over van zijn moeder, en wordt hij aldus de laatste Stappes.

Albrecht (Bert) Moortgat

Gedurende de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw kwam Bert Moortgat verscheidene keren per maand, steeds op maandag late ochtend, vroege namiddag, samen met zijn goede vriend, verzekeringsagent Alfons Verlinden, een glaasje drinken in Café Stappes. Nooit Duvel, steeds een “Extra Pilsner”, later ook bekend als Bel pils, een Moortgat biertje met lage gisting en een alcoholpercentage van 5%.

Het Stappes Duvel Glas

In tegenstelling tot wat ik dacht werd het “Stappes Duvel glas” niet gemaakt in 1969, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het café, maar 25 jaar later dus in 1994.

Er werden trouwens, ter gelegenheid van 125 jaar Stappes, zeven verschillende glazen met het opschrift “Stappes” en het jaartal 1869 gemaakt, sommige in grotere hoevelheden, sommige in erg beperkte oplage.

De 7 glazen zijn respectievelijk:
Steendonk Bier, Spa, Cola, Bel Pils, Vedett, Maredsous en Duvel.

Naar het zich laat uitschijnen zijn er van het Duvel glas 36 gemaakt, waarvan 18 in het café gebruikt werden en die dus allemaal door ouderdom en slijtage vernield zijn.

De overige achttien zijn in de kelder blijven staan. Het juiste aantal in circulatie is dus niet gekend, maar wel is geweten dat het er maximaal 18 kunnen zijn.

Onze speciale dank gaat uit naar Patrick (Stappes) Cleymans en David Debondt voor de door hen bezorgde informatie.

 

 

Categorie: